Hjælpere

Til stævnerne har vi brug for alle de hjælpere vi kan få

Hvad får jeg ud af det?
At være hjælper til en af vores stævner er en hyggelig og lærerig oplevelse. Det bidrager til det gode fælleskab i rideklubben og samtidig får du mulighed for at skabe nye venskaber og relationer med klubbens andre medlemmer, samtidig med du er i første række til at se på god ridning. 

Til interne elevstævner forventes det at alle deltagere stiller med min. 1 hjælper i min. 2 timer. 
Der vil inden vores stævner blive hængt hjælperlister op på opslagstavlen, hvor man kan skrive sig på. Der er poster for alle; unge og gamle, hestepiger/drenge og forældre. 

Følgende giver en kort beskrivelse af hvordan de forskellige funktioner udføres:

Sekretariat:
Sekretariatet har åbent før stævnet starter og under hele stævnet. Her bliver alt administrativt i forbindelse med stævnet behandlet. Dvs. modtagelse af betalinger, klargøring af startlister, dommerlister, udlevering af stævnenumre, uddeling af præmier, indtastning af resultater. Uden et velfungerende sekretariat fungerer stævnet ikke. Hvis man er interesseret i at hjælpe i sekretariatet, kan man hurtigt blive sat ind i Dansk Rideforbunds stævneprogram, som bliver brugt både under og før stævnet.

Her vil du samarbejde med de ansvarlige for stævnet. 

Speaker:
Speakere bruges både under dressur og springstævner. De kalder de startende på banen i startrækkefølgen og læser resultaterne op for klasser. Det er også her der gives meddelelser fra f.eks. sekretariatet, køkkenet eller efterlysninger.

Her vil du samarbejde tæt med sekretariatet. 

Springbane:
Som banepersonale hjælper man med at bygge banerne før klasserne og stå på banen under klasserne. Her sørger man for at bygge de spring op, som bliver væltet under klasserne / bomme der falder ned. Og man agerer start og mål i selve klasserne. Når man står på banerne under selve klasserne er det vigtigt, at man ikke larmer og ikke løber rundt, da det kan genere de startende ryttere. I de højere springklasser skal man have en hvis højde for at stå på banen, da man skal kunne nå op med bommene.

Her vil du samarbjede tæt med banebyggeren. 

Skrivere:
Skrivere skal bruges både til dressurstævne og springstævner.

Til dressur stævnerne sidder man sammen med dommeren og skriver de karakterer ned dommer fortæller til de enkelte øvelser. Man skal også skrive de kommentarer ned dommeren kommer med til de enkelte øvelser.Til springstævnerne sidder man sammen med dommer og speaker og skriver de antal fejl ned, som rytterne evt. må få i løbet af en bane og den tid som der rides på. Det er alt sammen noget dommeren fortæller. Dvs. det er ikke vigtigt om man kan stave for at sidde som skriver til et springstævne.

Her vil du samarbejde tæt med dommerne.

Cafeteria:
Smilende mennesker til cafeteriet. Der er meget salg i cafeteriet i løbet af et stævne. De åbner gerne 1 times tid før stævnets start og lukker lidt efter det er slut. Man hjælper med at finde manden og ekspedere i cafeen. Herfra bliver der solgt drikkelse og kun let spiselige ting. Dvs. ingen madlavning.

En post for dem der ikke har mod på ridning og heste. 

Kritikhenter:
Er sekretariatets hjælpende hånd.

Til dressurstævnerne er de kritikhentere. Dvs. de henter kritikker hos dommeren og bringer dem op i sekretariatet, hvor de regner resultatet ud. De skriver også løbende resultaterne på startlisterne, som er hængt op på opslagstavlerne. De henter også ting, hvis dommere, speakere eller skrivere mangler noget under klasserne. De hænger også løbende startlister og resultatlister op på opslagstavlerne.

Til springstævnerne hjælper de med at hænge startlister og baneskitser op før hver klasse. Også her henter de ting, hvis dommere, speakere eller skrivere mangler noget under klasserne.

 

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende det at være hjælper til et stævne kan du kontakte rideklubbenhadsund@gmail.com eller en af personerne fra bestyrelsen, stævneudvalget eller den dalige ledelse (se opslag ved siden af sadelrummet).